Beleženje čoveka (list Politika)

Autor: Mihajlo Mitrović Soldatović je počeo sa intimističkom skulpturom, sa figurativnim, poetskim animalizmom (ždrali, srne, ptice) da bi postepeno zalazio u neizmer otvorenog ambijenta, gde je otkrio veličanstvenost prostora i postao jedan od njegovih najboljih nadgraditelja. Prostor je osnovni medij arhitekata, a glina i kamen skulptora. Onaj koji je stigao do najvišeg stvaralačkog rezultata morao…

Read More

Ukorenjen u ravnicu

Autor: Vesna Latinović

Jovan Soldatović gorostasni vojvođanski, srpski i jugoslovenski vajar, delovao je na Petrovaradinskoj tvrđavi više od pola veka. Tu je nad Dunavom i Novim Sadom promišljao, polemisao, voleo, kritikovao, podučavao i vajao sa željom da njegove humane poruke budu večna opomena besmislu uništavanja ali i oda humanosti, ljubavi, lepoti i istrajnosti života.

Read More

Posts navigation