Spomenik Đuri Jakšiću
Dunavski park
Novi Sad,
1982.