Jovan Soldatović – Skulptura 1942 – 1984.

Autor:Ljiljana Ivanović …Prateći likovni opus Jovana Soldatovića kroz skoro četiri decenije umetničkog rada, sa namerom da rezimiramo rezultate koje njegovo delo donosi savremenoj umetnosti u nas, jasno je da se radi o doslednom razvoju jednog senzibilnog talenta, savremenog nerva, osobenog izraza sigurnog estetskog opredeljenja. Jovan Soldatović je svojoj skulpturi veoma rano uspeo da da lični…

Read More

Jovan Soldatović

Autor: Sreto Bosnjak Ma koliko bila tačna misao da je skulptorska umetnost Jovana Soldatovića ne samo angažovana, u klasičnom smislu reči, već da je u njenu osnovu utkana teza o tragičnoj sudbini čoveka i njegovog sveta, od ranih realističkih portreta, preko đakometijevski izduženih figura koje svoje trošno tkivo uzdižu u nebesa, dramatično iskazanih životinjskih figura,…

Read More

Rodonačelnik vajarstva (list Dnevnik)

Autor: Sveta Lukić Mića Popović je u jednom tekstu video s pravom ključ u Soldatovićevom realizmu, dakle u njegovoj obuzetosti realnošću i u zasićenosti njome do te mere da na toj podlozi mogu da se izvode razne vrste stilizacija, više ili manje apstraktnih arabeski i igara. Jer, ostaje taj realistički ekvivalent, između ostalog kao osnova…

Read More

Beleženje čoveka (list Politika)

Autor: Mihajlo Mitrović Soldatović je počeo sa intimističkom skulpturom, sa figurativnim, poetskim animalizmom (ždrali, srne, ptice) da bi postepeno zalazio u neizmer otvorenog ambijenta, gde je otkrio veličanstvenost prostora i postao jedan od njegovih najboljih nadgraditelja. Prostor je osnovni medij arhitekata, a glina i kamen skulptora. Onaj koji je stigao do najvišeg stvaralačkog rezultata morao…

Read More

Ukorenjen u ravnicu

Autor: Vesna Latinović

Jovan Soldatović gorostasni vojvođanski, srpski i jugoslovenski vajar, delovao je na Petrovaradinskoj tvrđavi više od pola veka. Tu je nad Dunavom i Novim Sadom promišljao, polemisao, voleo, kritikovao, podučavao i vajao sa željom da njegove humane poruke budu večna opomena besmislu uništavanja ali i oda humanosti, ljubavi, lepoti i istrajnosti života.

Read More

Posts navigation