RTS emisija Trag: Savest u kamenu

Dokumentarna emisija „Savest u kamenu“ je priča o humanizmu vajara Jovana Soldatovića, i njegovoj neverovatnoj umetničkoj zaostavštini kojom nam je, u cilju svedočanstva bezumlju, ostavio belege rasute po čitavoj Srbiji i svetu, ne bi li na ovaj način, zauvek apelovao na čovečno u ljudima. Polučasovna emisija se kroz razgovor sa članovima njegove porodice, Soldatovićevim prijateljima…

Read More

Poema o Soldatoviću

Emisija o vajaru Jovanu Soldatoviću, emitovana na TV Beograd. Velikom ljubaznošću urednika kanala RTS3 gospodina Aleksandra Antića ova emisija je dobila dozvolu da bude postavljena na youtube kanal Ateljea Soldatović.

Read More

Zaljubljen u srne

Autor: Siniša Vuković Foto: FB grupa Stare fotografije Novog Sada Soldatović spada u red onih skulptora koji imaju potpuno određenu umetničku fizionomiju, stvorenu takoreći na početku umetničke karijere. Kao što to radi čuveni Đakometi, i Soldatović izdužuje svoje figure, naglašavajući vertikalni smer oblika i to, do razmera groteske.Njegova ostvarenja obuhvataju, u stvari, dva velika tematska…

Read More

Beleženje čoveka (1.deo): Četrdesete i pedesete – rana iskustva, studiranje, formiranje izraza

Autor: Sava Stepanov

Prvih deset godina života Jovan Soldatović (1920) je proveo u rodnom Čereviću, živopisnom sremskom selu u fruškogorskom podnožju, na samoj obali Dunava. Roditelji Stevan i Sofija Soldatović imali su ukupno četvoro dece – tri sina i jednu kćer. Otac Stevan je završio obućarski zanat u Pešti, te je u njegovom ponašanju bilo naglašenih gradskih manira i građanskih nazora. Govorio je tri jezika, redovno je čitao „Politiku“ a svojoj deci je veoma često pričao o Njegošu, Branku Radičeviću, učio ih stihovima Jovana Grčića Milenka, čuvenog pesnika rođenog u Čereviću.

Read More

Beleženje čoveka (2.deo): Novi Sad – povratak i početak

Autor: Sava Stepanov

Povratak u Novi Sad, 1953. godine, donosi značajne promene u umetnikovom životu. Soldatović počinje da se bavi pedagoškim radom. Angažovan je da formira vajarski odsek na Višoj pedagoškoj školi, a nakon osnivanja tu postaje prvi profesor vajarstva. Kada je, znatno kasnije, na osnovama Više pedagoške škole formirana novosadska Akademija umetnosti 1975. godine, izabran je za vanrednog profesora na Odseku likovnih umetnosti.

Read More

Beleženje čoveka (3.deo): Šezdesete – princip vertikale

Autor: Sava Stepanov

Šezdesete godine proteklog veka, u tadašnjoj jugoslovenskoj umetnosti, izvanredno su zanimljive i značajne. Posle „romantičnih, toplih, nemirnih i rastrzanih šezdesetih“ 41 nova decenija će doneti još više nemira, polarizovanja i konflikata. Sve će kulminirati 1968. godine izbijanjem pobuna mladih širom sveta. U takvoj situaciji specifično je mesto i uloga umetnosti.

Read More

Beleženje čoveka (4.deo): Sedamdesete – princip angažovanosti

Autor: Sava Stepanov

Sedamdesete godine proteklog veka u nas označavaju značajne promene u shvatanju umetnosti i njene funkcionalizacije. Klasični mediji polako bivaju potisnuti u drugi plan pred nastupom konceptualizma – umetnosti koja istražuje vlastito ontološko biće ali i nastoji da se besposredno infiltrira u život i njegove svakodnevne manifestacije; da, kako je to proklamovao Joszef Bojs, ostvari ideal umetnost – život.

Read More

Skulptor prgave nežnosti

Autor: Stevan Stanić

Mnogi su mu kao uzor, što nije daleko od prve bukvalne asocijacije, stavljali izdužene skulpture italijanskog vajara Đakometija. Umesto da njihovu oglodanu mršavost vazduh potpuno proguta, vazduh ih je na volšeban način dorađivao, širio do fantazije nevidljivog, ali kao da pre Đakometija nisu već postojale šiljate vertikale gotskih tornjeva, izduženih gotskih skulptura, nije na obzorjima svoje ravnice mogao da gleda usamljene hrastove opaljene gromovima, zarđale vratove dalekih baroknih zvonika i siluete gnjilih donkihotovskih đermova….

Read More

Neizvesnost bezumlja

Autor: Miroslav Antić

Zapisi koje prilažem, iako bez znaka navoda, pisani u prvom licu, moja su razmišljanja, a ne citati vajara Soldatovića. Nešto kao pokušaj da sažmem u malo redova životni sastav jednog čoveka, njegove etičke mere, estetska poimanja i moral prema stvorenom. Punih trideset godina ja sam to osluškivao, i čini mi se, shvatio u razgovoru s njim. Pisao sam to sebi kao pisma: praćenje autora prema čijem sam delu od prvih dana gajio iskreno poštovanje.
Sad, dok otvaram koverte, znam da sam našao odgovor na ono najžešće pitanje koje ga večito progoni: zašto baš vertikale?

Read More

Ruke Vajara

Autor: Bela Duranci

Zanosio sam se idejom da postanem vajar. Od ranije još pamtim „konja bronzanog“, najlepšeg u mom životu. Bio je to prvi spomenik čije sam nastajanje posmatrao: otkriven je u Somboru, 21. jula 1940. godine – Kralj Aleksandar na konju, rad Antuna Augustinčića. Nažalost, postavljenog na visok postament, nisam imao prilike da ga rukom dodirnem, potapšem.

Read More

Kritička percepcija skulpture Jovana Soldatovića

Autor: Mr Olivera Janković Jovan Soldatović ulazi u svet umetnosti na samom početku 50-ih godina XX veka, u vreme velikih rasprava o realizmu i modernizmu, koje su se vodile posle razlaza zemlje sa politikom i ideologijom SSSR-a, o tome kakva je umetnost potrebna novom jugoslovenskom društvu. Stavovi koji su u tim raspravama zastupani kretali su…

Read More

Skulpture Jovana Soldatovića

Autor: Pavle Vasić Na izložbi mladih umetnika Srbije, koja je održana u Umetničkom paviljonu prošle jeseni, bile su zapažene skulpture Jovana Soldatovića, učenika majstora Tome Rosandića. Soldatović je tada izložio monumentalnu skulpturu, dok je sada, u Galeriji grafičkog kolektiva, istupio sa dvadesetak skulptura manjeg formata u drvetu i gipsu.Osnovna crta Soldatovićevog umetničkog stava jeste zainteresovanost…

Read More

Izložba vajara Jovana Soldatovića

Autor: Miodrag Protić Na poslednjim izložbama ULUS-a i izložbama mladih umetnika, Soldatović je zapažen kao vajar sa smislom u isto vreme za zrelu plastičnu formu i ukusnu stilizaciju. Njegovo stvaranje, što je sasvim prirodno, još nije obeleženo jednom homogenom koncepcijom. Ono se kreće od naturalizma, preko izvesnih secesionističkih premisa, do linearne stilizacije i lembrukovske izduženosti…

Read More

Poezija osecanja u skulpturi Jovana Soldatovića

Autor: Rade Predić Na novosadskoj izložbi, u “Salonu 55” ovo je umetnikova druga samostalna izložba – prvu je imao pre nekoliko godina u Galeriji Grafičkog kolektiva. Soldatović je, pored nekih ranijih, izložio uglavnom svoje radove nastale za poslednje dve godine – na taj način nas je upoznao sa svojim najnovijim stremljenjima i dostignućima. Tu se,…

Read More

Spomenik nad ravnicom

Autor: Dinko Davidov O Soldatovićevim Šajkašima koji su iznikli iz rata, o tim borcima koji su goli i bosi, sa poderotinama kroz koje se vidi široko ritsko nebo, krenuli u zadnji boj jednog neravnog sukoba da bi u njemu herojski izginuli, pisaće se više kad spomenik bude gotov i otkriven. Problem je tu ne samo…

Read More

Skulpture Jovana Soldatovića

Autor: Vera Jovanović Mogućnost i sposobnost da uverljivo, snažno izraze potpuno oprečna, a duboko emotivna ili nagonska i psihička stanja doživljavanja, nastajanja i nestajanja u miljeu života, među bićima i u njima samima, svakako pripada malobrojnim, najdarovitijim umetnicima. Svejedno šta je, odnosno ko je objekat posmatranja i umetničke transpozicije: čovek ili životinja. Bitno je razgrnuti…

Read More

O Jovanu Soldatovicu

Autor: Đorđe Jović U prvim radovima Soldatović je pokazao veoma mnogo smisla za vajanje oblika i mnogo ukusa u izboru teme. Istina, ti prvi radovi su nosili beleg učiteljevog nasleđa i uopšte, one skulpture koja je nosila pečat Meštrovića. Prvi radovi su istovremeno afirmisali jedan lirski temperament i najavili vajara čije se sposobnosti kreću u…

Read More

Posts navigation