Jovan Soldatović- Skulptura 1942-1970

Autor: Dr Miodrag Kolarić …Hvatajući se u koštac sa osnovnim principima modelovanja i profilacije, a vaspitan u dobroj školi jednoga Tome Rosandića i na primerima velikana moderne skulpture, Jovan Soldatović je krenuo od onoga od čega je morao da krene ako je nameravao dobro da krene: od prostora. Tog prostora je imao na pretek, u…

Read More

Zaljubljen u srne

  Autor: Siniša Vuković Soldatović spada u red onih skulptora koji imaju potpuno određenu umetničku fizionomiju, stvorenu takoreći na početku umetničke karijere. Kao što to radi čuveni Đakometi, i Soldatović izdužuje svoje figure, naglašavajući vertikalni smer oblika i to, do razmera groteske.Njegova ostvarenja obuhvataju, u stvari, dva velika tematska kruga, podjednako impresivna. To su ljudi,…

Read More

Prkosi Nespokojima

Autor:Miodrag Kujundžić Skulpture koje su sada pred nama, u Poklon zbirci Rajka Mamuzića u Novom Sadu, svojevrsna su retrospektiva stilskog interesovanja i opredeljenja Soldatovićevog u poslednjih 15 godina: onog opredeljenja i interesovanja koje sledi, otprilike, za spomenikom žrtvama fašizma u Žablju. Pogledajmo hronologiju: Žabaljski spomenik, taj simbol vertikalnog prkosa ravnice, je iz 1962. Već 1963.…

Read More

Jovan Soldatović

Autor: Nadežda Jovanović Od 1953. godine površina Soldatovićeve skulpture postala je uznemirena, a u unutrašnjosti skulpture osetilo se veće kretanje. Delovi ekstremiteta izašli su iz ravni, stvorili nove profile i gonjeni unutrašnjim potiskom naslutili otvoreni prelom površine. Karakteristika dela nastalih u periodu 1953 – 1958. je napeti trenutak pred perforaciju spoljašnje površine, koja će skrivenu…

Read More

Pojava i konstrukcija

Autor: Jožef Ač Soldatovićeva skulptura je zbog svojih tema i svoje osećajnosti – umetnost velikog obima i u suštini tužne atmosfere. Ljudi koji čeznu za mirom, spokojstvom i ljubavlju u ovoj umetnosti su dostojanstvene i romantične pojave. Iz tihog i elegičnog raspoloženja ovaj umetnik začas stiže do prizora pune dramske strasti te se, stoga, naročito…

Read More

Originalnost Ideje

Autor: Zoran Markuš U generaciji mladih koji 50-ih godina oživljavaju posustali tok razvoja beogradske skuplture i utiru put novijim traženjima, Jovan Soldatović pripadao je krugu onih kojima je radikalizam epohe bio uvek pomalao tuđ. Nije bio manje antidogmatičan od drugih, niti manje nepomirljiv prema estetici socrealizma, ali je u praksi tražio da glasove vremena uskladi…

Read More

Neposredno dejstvo vajarskog oblika

Autor: Miloš Arsić Bez obzira na karakter namere delovanja, podjednako u pobudi heroično-univerzalno “večnih tema” ili sentimentalnih intima, Soldatovićev vajarski oblik uvek pretenduje na smisao direktnog dejstva; jasne aluzije na konkretan “događaj”’ realizacije intimne misli i određenog raspoloženja. I kada smo već kod tih odrednica akcije jednog vajara, koji na pozornicu naših likovnih događaja stupa…

Read More

Beleženje Čoveka

Autor: Slobodan Sanader Jovan Soldatović posle završene Akademije likovnih umetnosti u Beogradu i boravka u majstorskoj radionici Tome Rosandića, dolazi 1953. godine u Novi Sad, gde u ateljeu na Petrovaradinskoj tvrđavi započinje svoju likovnu akciju skulptura, koja traje skoro četrdesetak godina.Delio je sudbinu generacije sa kojom je odrastao u posleratnom vremenu. Išao je od realizma,…

Read More

Egzistencijalni Krik

Autor: Andrej Tišma Soldatović nije vajar volumena u prostoru, već zaljubljenik žive i ekspresivne linije koju artikuliše akcijom u materijalu koji je najmiliji vlaknima i tkaninom natopljenom gipsom. Ta vlaknasta struktura dominira njegovim delom još od početka pedesetih godina, od skulpture Dečak sa lanetom (1953) od kada se i prikazani likovi izdužuju, ekstremiteti transformišu u…

Read More

Jovan Soldatović – Skulptura 1942 – 1984.

Autor:Ljiljana Ivanović …Prateći likovni opus Jovana Soldatovića kroz skoro četiri decenije umetničkog rada, sa namerom da rezimiramo rezultate koje njegovo delo donosi savremenoj umetnosti u nas, jasno je da se radi o doslednom razvoju jednog senzibilnog talenta, savremenog nerva, osobenog izraza sigurnog estetskog opredeljenja. Jovan Soldatović je svojoj skulpturi veoma rano uspeo da da lični…

Read More

Jovan Soldatović

Autor: Sreto Bosnjak Ma koliko bila tačna misao da je skulptorska umetnost Jovana Soldatovića ne samo angažovana, u klasičnom smislu reči, već da je u njenu osnovu utkana teza o tragičnoj sudbini čoveka i njegovog sveta, od ranih realističkih portreta, preko đakometijevski izduženih figura koje svoje trošno tkivo uzdižu u nebesa, dramatično iskazanih životinjskih figura,…

Read More

Rodonačelnik vajarstva (list Dnevnik)

Autor: Sveta Lukić Mića Popović je u jednom tekstu video s pravom ključ u Soldatovićevom realizmu, dakle u njegovoj obuzetosti realnošću i u zasićenosti njome do te mere da na toj podlozi mogu da se izvode razne vrste stilizacija, više ili manje apstraktnih arabeski i igara. Jer, ostaje taj realistički ekvivalent, između ostalog kao osnova…

Read More

Beleženje čoveka (list Politika)

Autor: Mihajlo Mitrović Soldatović je počeo sa intimističkom skulpturom, sa figurativnim, poetskim animalizmom (ždrali, srne, ptice) da bi postepeno zalazio u neizmer otvorenog ambijenta, gde je otkrio veličanstvenost prostora i postao jedan od njegovih najboljih nadgraditelja. Prostor je osnovni medij arhitekata, a glina i kamen skulptora. Onaj koji je stigao do najvišeg stvaralačkog rezultata morao…

Read More

Ukorenjen u ravnicu

Autor: Vesna Latinović

Jovan Soldatović gorostasni vojvođanski, srpski i jugoslovenski vajar, delovao je na Petrovaradinskoj tvrđavi više od pola veka. Tu je nad Dunavom i Novim Sadom promišljao, polemisao, voleo, kritikovao, podučavao i vajao sa željom da njegove humane poruke budu večna opomena besmislu uništavanja ali i oda humanosti, ljubavi, lepoti i istrajnosti života.

Read More

Posts navigation