Spomenik borcima Šajkaškog partizanskog odreda
Žabalj,
1962.