Ruke Vajara

Autor: Bela Duranci

Zanosio sam se idejom da postanem vajar. Od ranije još pamtim „konja bronzanog“, najlepšeg u mom životu. Bio je to prvi spomenik čije sam nastajanje posmatrao: otkriven je u Somboru, 21. jula 1940. godine – Kralj Aleksandar na konju, rad Antuna Augustinčića. Nažalost, postavljenog na visok postament, nisam imao prilike da ga rukom dodirnem, potapšem.

Read More