Beleženje čoveka (1.deo): Četrdesete i pedesete – rana iskustva, studiranje, formiranje izraza

Autor: Sava Stepanov

Prvih deset godina života Jovan Soldatović (1920) je proveo u rodnom Čereviću, živopisnom sremskom selu u fruškogorskom podnožju, na samoj obali Dunava. Roditelji Stevan i Sofija Soldatović imali su ukupno četvoro dece – tri sina i jednu kćer. Otac Stevan je završio obućarski zanat u Pešti, te je u njegovom ponašanju bilo naglašenih gradskih manira i građanskih nazora. Govorio je tri jezika, redovno je čitao „Politiku“ a svojoj deci je veoma često pričao o Njegošu, Branku Radičeviću, učio ih stihovima Jovana Grčića Milenka, čuvenog pesnika rođenog u Čereviću.

Read More

Beleženje čoveka (2.deo): Novi Sad – povratak i početak

Autor: Sava Stepanov

Povratak u Novi Sad, 1953. godine, donosi značajne promene u umetnikovom životu. Soldatović počinje da se bavi pedagoškim radom. Angažovan je da formira vajarski odsek na Višoj pedagoškoj školi, a nakon osnivanja tu postaje prvi profesor vajarstva. Kada je, znatno kasnije, na osnovama Više pedagoške škole formirana novosadska Akademija umetnosti 1975. godine, izabran je za vanrednog profesora na Odseku likovnih umetnosti.

Read More

Beleženje čoveka (3.deo): Šezdesete – princip vertikale

Autor: Sava Stepanov

Šezdesete godine proteklog veka, u tadašnjoj jugoslovenskoj umetnosti, izvanredno su zanimljive i značajne. Posle „romantičnih, toplih, nemirnih i rastrzanih šezdesetih“ 41 nova decenija će doneti još više nemira, polarizovanja i konflikata. Sve će kulminirati 1968. godine izbijanjem pobuna mladih širom sveta. U takvoj situaciji specifično je mesto i uloga umetnosti.

Read More

Beleženje čoveka (4.deo): Sedamdesete – princip angažovanosti

Autor: Sava Stepanov

Sedamdesete godine proteklog veka u nas označavaju značajne promene u shvatanju umetnosti i njene funkcionalizacije. Klasični mediji polako bivaju potisnuti u drugi plan pred nastupom konceptualizma – umetnosti koja istražuje vlastito ontološko biće ali i nastoji da se besposredno infiltrira u život i njegove svakodnevne manifestacije; da, kako je to proklamovao Joszef Bojs, ostvari ideal umetnost – život.

Read More