Skulptor prgave nežnosti

Autor: Stevan Stanić

Mnogi su mu kao uzor, što nije daleko od prve bukvalne asocijacije, stavljali izdužene skulpture italijanskog vajara Đakometija. Umesto da njihovu oglodanu mršavost vazduh potpuno proguta, vazduh ih je na volšeban način dorađivao, širio do fantazije nevidljivog, ali kao da pre Đakometija nisu već postojale šiljate vertikale gotskih tornjeva, izduženih gotskih skulptura, nije na obzorjima svoje ravnice mogao da gleda usamljene hrastove opaljene gromovima, zarđale vratove dalekih baroknih zvonika i siluete gnjilih donkihotovskih đermova….

Read More